my.cnf dla 10.1.24-MariaDB

Zawartość pliku my.cnf

[client]
socket="/var/lib/mysql/mysql.sock"
port=3306

[mysqld]
performance-schema=0
socket="/var/lib/mysql/mysql.sock"
port=3306
datadir="/var/lib/mysql"
default-storage-engine=InnoDB
skip-external-locking
bind-address=127.0.0.1
max_connections=120
wait_timeout=10
connect_timeout=12
interactive_timeout=300
max_connect_errors=10
max_allowed_packet=524288000
local-infile=0
character-set-server=utf8
collation-server=utf8_general_ci
query_cache_type=1
query_cache_size=60M
query_cache_limit=62M
key_buffer_size=2M 
read_buffer_size=1M 
sort_buffer_size=1M 
join_buffer_size=800M
table_open_cache=7K
table_definition_cache=2K
thread_cache_size=8
tmp_table_size=10M
max_heap_table_size=10M

innodb_file_per_table=1
innodb_buffer_pool_size=8G
innodb_log_file_size=1G
innodb_buffer_pool_instances=8
open_files_limit=50000

slow_query_log = 1
long_query_time = 5
log-queries-not-using-indexes
log_output = TABLE
log_warnings = 2
expire_logs_days = 7

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=105M

[safe_mysqld]
open_files_limit=50000
nice=-10

log_bin=mysql-bin
log_error=mysql-bin.err

Tags #MariaDB_ConfigurationFile

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Udostępnij