Problem z usługą FTP

Podczas przesyłania plików na konto ftp - mój adres IP został zablokowany.
Co jest przyczyną blokady?


Nasze serwery są zabezpieczone w wykorzystaniem CSF (ConfigServer Security & Firewall).
CSF analizuje przebieg autoryzacji oraz sposób wykorzystywania poszczególnych usług.

Zaleca sie tryb pasywny FTP.

Limit sesji dla klientów FTP

Jeśli używasz Filezilla jako klient FTP, zrób to co następuje:

1. EDIT
2. SETTINGS
3. TRANSFERS

W tym oknie zmodyfikuj następujące parametry:

Maximum Simultaneous Transfers: 3
Limit for concurrent Downloads: 3
Limit for Concurrent Uploads: 3