Jak dodać element podrzędny w menu hierarchicznym?

Odpowiedź:

Subitemem nazywamy item będący elementem podrzędnym w stosunku do dowolnego innego itemu.
W przypadku 2-poziomowego menu hierarchicznego każdy z rootitemów (poziom 1) może mieć subitemy (poziom 2). 

Oto kroki do przeprowadzenia:
  • zaloguj się do panelu administracyjnego,
  • wybierz opcję 'Menus',
  • wybierz z listy pasek menu, który chcesz zmienić - i użyj linku [Buduj],
  • odszukaj item, do którego chcesz dodać subitem - i kliknij na jego nazwie, żeby wejść do trybu 'Edycja elementu menu'
  • z menu wybierz opcję 'Elementy podrzędne', a następnie użyj linku [Dodaj nowy element]
  • dalej postępuj tak samo, jak w przypadku dodawania elementu głównego menu (rootitemu)
  • jeżeli występuje konieczność zmiany kolejności subitemów - użyj przycisków strzałki w górę lub dół, aby przesunąć subitem.

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Usługi IT

Nasza oferta usług IT: opieka informatyczna, wirtualizacja, backup, okablowanie, wdrożenia, etc.Więcej

Udostępnij