Jak dodać element do głównego menu?

Odpowiedź:

Każdy element głównego menu nazywamy rootitem`em.

Oto procedura dodawania rootitemów z wykorzystaniem panelu CMS ESI:

 • zaloguj się do panelu administracyjnego,
 • wybierz opcję 'Menus',
 • wybierz z listy pasek menu, który chcesz zmienić - i użyj linku [Buduj],
 • użyj przycisku [Dodaj element], który znajduje się na wysokości napisu 'Menu główne',
 • będąc w trybie 'Edycja elementu menu' - dla nowego elementu wprowadź 'nazwę w menu' - zatwierdź przyciskiem [Dodaj]; wprowadzony napis będzie wyświetlany w pasku menu,
 • będąc w trybie 'Edycja elementu menu' - wprowadź informacje do poszczególnych pól, w szczególności zwróć uwagę na to, że:
  • Widoczność - zdefiniuj aktywność elementu, zakres dat wyświetlania na stronie; w przypadku braku aktywacji lub złej dany - dodany element nie będzie widoczny na stronie,
  • Ikona - opcjonalnie pobierz plik graficzny dla ikony,
  • Treść -  opcjonalnie wprowadź pełną wersję nazwy elementu, zajawkę a także jego treść, z uwzględnieniem wersji językowych,
  • Elementy nadrzędne - to opcja dla zaawansowanych użytkowników CMS, załączenie jej spowoduje, że bieżący element stanie się subitemem dla innych wskazanych tu elementów,
  • Elementy podrzędne - to standardowy sposób na budowę menu hierarchicznego, tutaj możesz dodać elementy, które staną się  subitemami w stosunku do bieżącego elementu,
  • Galeria zdjęć - opcja pozwala na dodawanie plików graficznych: ikonka, powiększenie, tytuł zdjęcia, opis
  • Usuń - możesz usunąć bieżący element, jeśli nie ma subitemów.
 • jeżeli występuje konieczność zmiany kolejności rootitemów (elementów głównego menu) - użyj przycisku [Ustal kolejność], który znajduje się na wysokości napisu 'Menu główne'.

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Usługi IT

Nasza oferta usług IT: opieka informatyczna, wirtualizacja, backup, okablowanie, wdrożenia, etc.Więcej

Udostępnij