Co oznacza komunikat Outlooka "serwer zwrócił błąd...0x800CCC90"?

Od pewnego czasu nie mogę odbierać wiadomości w Outlooku - przy próbie komunikacji z serwerem POP3 pojawia się błąd. Co oznacza poniższy komunikat?
Serwer zwrócił błąd. Konto: 'xxxxxxxxxxxxxx', Serwer: 'yyyyyyyyyyyyyy', Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: '-ERR Cannot connect to POP server yyyyyyyyyyyyyyy (zzz.zzz.zzz.zzz:110), connect error 10060', Port: 110, Zabezpieczenie (SSL): Nie, Błąd serwera: 0x800CCC90, Numer błędu: 0x800CCC90
Czym jest telnet?

Odpowiedź:

W takiej sytuacji sugeruję wykonać poniższe kroki, aby znaleźć przyczynę problemów komunikacji z serwerem pocztowym POP3. Opisaną procedurę może przeprowadzić osoba, która orientuje się w podstawach informatyki.

 1. Upewnij się, czy masz podłączenie do sieci internet, oraz czy możesz oglądać strony internetowe, np. www.onet.pl czy www.hards.pl. W tym celu uruchom przeglądarkę internetową...
 2. Sprawdź, czy działa Twój serwer pocztowy.
  W tym celu zobacz, czy możesz wysłać lub odebrać wiadomości przez stronę internetową, uruchamiając w przeglądarce internetowej adres: http://www.hip.pl/page.php/1/0/show/662/
 3. Użyj programu Telnet, żeby przekonać się, czy wina leży po stronie Outlook'a, czy też po stronie połączenia z serwerem poczty.
  Telnet jest programem umożliwiającym nawiązanie połączenia bezpośrednio z  serwerem pocztowym na poziomie protokołu komunikacyjnego TCP/IP i konwersację z   serwerem przy wykorzystaniu protokołu POP3.
  Aby przekonać się, czy występują jakieś problemy w łączeniu się naszego komputera z serwerem POP3 - wykonaj poniższe kroki:
  • kliknij przycisk [Start], wybierz polecenie Uruchom i w  polu edycji wpisz:
   cmd
   Uruchomiona zostanie konsola linii poleceń - zobaczyszcz czarne okienko,
  • uruchom w nim program Telnet z dwoma argumentami: nazwą serwera (one.hards.pl) i numerem portu TCP (dla POP3 to 110):
   telnet one.hards.pl 110
  • Jeśli łączenie z serwerem nie powiedzie się, to wyświetlony zostanie następujący komunikat:
   Łączenie z outlook.pl...Nie można nawiązać połączenia z  hostem na porcie 110: Połączenie nie powiodło się
   W tym momencie już wiemy, że istnieją jakieś problemy z połączeniem i że należy ich szukać w konfiguracji komputera i sieci, a nie w programie Outlook.
  • Jeśli połączenie z serwerem się uda, to na ekranie zobaczymy komunikat powitalny:
   +OK Hello there.
  • Aby się zalogować na serwerze POP3 - wyślij do serwera komendę:
   USER twojekonto@twojadomena.pl
   serwer odpowie nam wyświetlając informację o konieczności podania hasła:
   +OK Password required
  • Wpisujemy komendę PASS i podajemy hasło:
   PASS twojehaslo
   Jeśli nazwa konta i hasło są poprawne, serwer wyświetli informację o udanym logowaniu:
   +OK logged in.
  • dla  potrzeb testu sprawdź liczbę  wiadomości w skrzynce oraz  całkowity ich rozmiar:
   STAT
   serwer wyświetli wynik postaci:
   +OK 9 1326421
  • aby zakończyć połączenie z serwerem, wywołujemy komendę:
   QUIT
   +OK Bye-bye.

UWAGI!

Jeśli uda Ci się sprawdzić liczbę wiadomości znajdujących się na serwerze POP3, ale nie możesz odebrać wiadomości z tego samego serwera przy użyciu Outlook'a, oznaczać to może, iż problem jest związany z programem Outlook.

Jeśli jednak nie uda Ci się sprawdzić liczby wiadomości programem Telnet, to znaczy rozwiązanie problemu nie leży po stronie Outlook'a, tylko powinieneś szukać przyczyn problemu w konfiguracji Twojego komputera lub połączenia do sieci Internet.

  
www. .zgłaszam awarię dotyczącą:

Zamów hosting on-line
Wypełnij formularz zamówienia na hosting i rejestrację domeny... Rejestracja domeny pl - od 10PLN, pakiet hostingowy od 50PLN rocznie. » 
 
pytania (FAQ)
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. usług internetowych. » 
 
MySQL    No Software Patents !