Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych
 « 2/2 » 


Rozdzia┼é I - Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin okre┼Ťla regu┼éy ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych przez firm─Ö HARDS FPHU z siedzib─ů przy ul. Kutrzeby 16E/22, 61-719 Pozna┼ä, zwan─ů dalej Dostawc─ů, oraz zbiór zasad, którym winien si─Ö podporz─ůdkowa─ç korzystaj─ůcy z tych us┼éug, zwany dalej Abonentem.
 2. Zakres i warto┼Ť─ç us┼éug internetowych ┼Ťwiadczonych przez Dostawc─Ö na rzecz Abonenta okre┼Ťlony jest indywidualnie przez zamówienie lub umow─Ö zawart─ů pomi─Ödzy stronami.
 3. Kalkulacja cen na us┼éugi ┼Ťwiadczone przez Dostawc─Ö odbywa si─Ö na podstawie Cennika.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów zawartych w Regulaminie, modyfikacji Cennika oraz zmiany zakresu lub zaprzestania ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych, których Regulamin dotyczy. Zmiany zostan─ů opublikowane pod adresem http://www.hip.pl.

§ 2

 1. Us┼éugi internetowe ┼Ťwiadczone przez Dostawc─Ö na rzecz Abonenta dost─Öpne s─ů na serwerach internetowych, stanowi─ůcych w┼éasno┼Ť─ç Dostawcy, zwanym dalej Serwerami.
 2. Serwery pod┼é─ůczone s─ů do sieci Internet poprzez sta┼ée ┼é─ůcze telekomunikacyjne. 
 3. Dost─Öp do us┼éug internetowych ┼Ťwiadczonych przez Dostawc─Ö jest ca┼éodobowy i odbywa si─Ö przez ┼é─ůcza telekomunikacyjne udost─Öpniane przez uprawnionych operatorów sieci telekomunikacyjnej.
 4. Dostawca ┼Ťwiadczy us┼éugi dost─Öpu do sieci Internet dla abonentów telefonicznej komutowanej sieci u┼╝ytku publicznego w oparciu o koncesj─Ö nr 490/99/I na ┼Ťwiadczenie us┼éug telekomunikacyjnych z dnia 16.08.1999, wydanej przez Ministra ┼é─ůczno┼Ťci Rzeczpospolitej Polskiej.


Rozdzia┼é II - Zakres i regu┼éy ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych

§ 3

Dostawca ┼Ťwiadczy us┼éugi internetowe w zakresie:

 1. rezerwacja, rejestracja, wznawianie i konfiguracja domen Abonenta,
 2. usługi hostingowe - aktywacja i udostępnianie Abonentowi wirtualnego serwera, obsługiwanego przez Serwer Dostawcy,
 3. projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn internetowych Abonenta.

§ 4

Regu┼éy po┼Ťrednictwa Dostawcy w rejestracji, zmianie delegacji oraz likwidacji domen Abonenta:

 1. Abonent okre┼Ťla w zamówieniu wybran─ů przez siebie nazw─Ö domeny jako ci─ůg ma┼éych liter z alfabetu angielskiego, cyfr arabskich i my┼Ťlników.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do ┼╝─ůdania dodatkowych dokumentów i wyja┼Ťnie┼ä po┼Ťwiadczaj─ůcych uprawnienia Abonenta do dysponowania domen─ů o wybranej nazwie, pozostaj─ůcej w zwi─ůzku z nazw─ů firmy, produktem lub nazwiskiem osoby fizycznej.
 3. Dostawca w imieniu Abonenta sporz─ůdzi wniosek do stosownego dysponenta domeny; Abonent sk┼éadaj─ůc zamówienie do Dostawcy akceptuje zasady rejestracji i rocznej op┼éaty za utrzymanie domeny okre┼Ťlonymi w regulaminie odpowiedniego podmiotu zarz─ůdzaj─ůcego domenami.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu opó┼║nie┼ä w zako┼äczeniu procedury rejestracyjnej wynikaj─ůcych z winy podmiotu zarz─ůdzaj─ůcego domenami lub Abonenta.
 5. Dostawca po┼Ťredniczy jedynie w rejestracji i zmianach delegacji domen, które b─Öd─ů obs┼éugiwane przez Serwer oraz likwidacji domen, które by┼éy obs┼éugiwane przez Serwer.
 6. Rejestracja lub zmiana delegacji domeny zobowi─ůzuje Abonenta do posiadania przynajmniej jednego konta na Serwerze Dostawcy.
 7. Dostawca na miesi─ůc przed wyga┼Ťni─Öciem domeny wystawia Abonentowi faktur─Ö proform─Ö lub faktur─Ö VAT, której op┼éacenie jest równoznaczne z wznowieniem domeny na kolejny rok.
 8. Zgodnie z  § 16, punkt 3d - nie wniesienie op┼éaty przez Abonenta za wznowienie domeny w okresie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 10 dni od daty terminu p┼éatno┼Ťci mo┼╝e skutkowa─ç utrat─ů domeny, któr─ů po tym okresie mo┼╝e zarejestrowa─ç inny podmiot.

§ 5

Reguły aktywacji i udostępniania Abonentowi konta na Serwerze.
 1. Aktywacja konta odbywa si─Ö na podstawie zamówienia Abonenta, okre┼Ťlaj─ůcego: 
  1. nazw─Ö domeny g┼éównej Abonenta - jako ci─ůg ma┼éych liter z alfabetu angielskiego, cyfr arabskich, podkre┼Ťle┼ä i my┼Ťlników,
  2. pakiet hostingowy wybrany przez Abonenta,
  3. adresy kont e-mail (opcjonalnie),
  4. dane teleadresowe do kontaktu z przedstawicielem Abonenta:
   imi─Ö i nazwisko, telefon, adres e-mail.
 2. Konto zostanie zabezpieczone has┼éem, które Dostawca poda do wiadomo┼Ťci Abonenta. Abonent zobowi─ůzany jest zmieni─ç has┼éo w czasie pierwszego po┼é─ůczenia z Serwerem. Za bezpieczne has┼éo uwa┼╝a si─Ö ci─ůg o d┼éugo┼Ťci minimum 6 znaków alfanumerycznych: cyfry oraz wielkie i ma┼ée litery alfabetu angielskiego. Zmiany has┼éa mo┼╝na dokona─ç za pomoc─ů formularza publikowanego pod adresem http://poczta.hip.pl.
 3. W ramach utworzonego konta i zgodnie z zamówionym pakietem us┼éug uruchomiony zostanie serwer wirtualny, którego us┼éugami Abonent mo┼╝e zarz─ůdza─ç przez panel administracyjny 'cPanel'.
 4. Poczta elektroniczna wykorzystuje protoko┼éy POP3 i SMTP. Nazwy serwerów pocztowych - dla POP3 i SMTP - mail.[nazwa_domeny]. Adres e-mail Abonenta mo┼╝na uzyska─ç wg schematów: [nazwa_konta]@[nazwa_domeny] lub [nazwa_aliasu_pocztowego]@[nazwa_domeny].
 5. Ka┼╝de konto e-mail Abonenta domy┼Ťlnie zabezpieczona jest z wykorzystaniem systemu  systemu antyspamowego, który mo┼╝e zosta─ç wy┼é─ůczony przez Abonenta.

§ 6

Projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn Abonenta.

 1. Projektowanie, kodowanie i aktualizacja witryn odbywa si─Ö w oparciu o zamówienie Abonenta, które okre┼Ťla:
  1. struktur─Ö witryn oraz nazwy poszczególnych opcji menu,
  2. zakres materia┼éów tekstowych i graficznych niezb─Ödnych do rozpocz─Öcia prac zwi─ůzanych z kodowaniem witryn oraz opcjonalnie dat─Ö dostarczenia ich do Dostawcy przez Abonenta,
  3. wyszczególnienie dodatkowych us┼éug zamawianych przez Abonenta, takich jak: skanowanie fotografii, przepisywanie i adaptacja istniej─ůcych materia┼éów reklamowych oraz cenników Abonenta, zredagowanie tekstów, wykonanie zdj─Ö─ç cyfrowych, nagranie d┼║wi─Öku, i inne us┼éugi,
  4. dane osób odpowiedzialnych za wzajemne kontakty stron; osoba reprezentuj─ůca Abonenta jest w┼éadna w podejmowaniu decyzji dotycz─ůcych witryny Abonenta,
  5. opcjonalnie adres internetowy, pod którym Dostawca b─Ödzie zamieszcza┼é witryn─Ö Abonenta w trakcie trwania procesu kodowania,
  6. ┼é─ůczny, szacunkowy koszt.
 2. Rozpocz─Öcie kodowania lub aktualizacji witryny nast─Öpuje po dostarczeniu Dostawcy wszystkich materia┼éów ustalonych w zamówieniu.
 3. Zako┼äczenie kodowania lub aktualizacji witryny nast─Öpuje po podpisaniu przez strony protoko┼éu zdawczo-odbiorczego lub dokonaniu zap┼éaty za faktur─Ö wystawion─ů przez Dostawc─Ö.
 4. Dostawca udziela 3-miesi─Öcznej gwarancji na zakodowane witryny, podczas której b┼é─Ödy i przek┼éamania wskazane przez Abonenta zostan─ů usuni─Öte bezp┼éatnie w trybie "next business day".

§ 7

Reguły obsługi wirtualnego serwera Abonenta, czyli serwis WWW i FTP.

 1. Aktywacja serwisu WWW i FTP odbywa si─Ö na podstawie zamówienia Abonenta, które okre┼Ťla:
  1. nazw─Ö domeny,
  2. nazw─Ö konta uprawnionego do administrowania wirtualnym serwerem - posiadaj─ůcego prawa do kopiowania, modyfikacji i kasowania plików zwi─ůzanych z serwisem WWW i FTP,
  3. rozmiar przestrzeni dyskowej przydzielonej wirtualnemu serwerowi.
 2. Aktywacja serwisu WWW pozwala Abonentowi na umieszczenie plików swojej komercyjnej witryny zgodnie ze ┼Ťcie┼╝k─ů: /usr/home/[nazwa_poddomeny]/public_html/index.html; witryna Abonenta widoczna jest w sieci Internet pod adresem uzyskanym wg schematu http://www.[nazwa_domeny].
 3. Aktywacja serwisu FTP pozwala Abonentowi na umieszczenie plików, zgodnie ze ┼Ťcie┼╝k─ů: /usr/home/[nazwa_domeny]/public_ftp/index.html; pliki mog─ů by─ç pobierane pod adresem uzyskanym wg schematu: ftp://ftp.[nazwa_domeny].
 4. Kopie zapasowe wykonywane przez Abonenta (*.tar *.gz) mog─ů by─ç przechowywane na serwerze nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ 1 miesi─ůc od daty utworzenia. Po tym czasie zostan─ů one usuni─Öte przez Dostawc─Ö bez ostrze┼╝enia.


Rozdział III - Zasady naliczania i pobierania opłat

§ 8

 1. Op┼éaty za us┼éugi internetowe s─ů okre┼Ťlone w Cenniku, dost─Öpnym pod adresem: http://www.hip.pl.
 2. Op┼éaty abonamentowe pobierane s─ů z góry raz w roku.
 3. Dostawca zobowi─ůzuje si─Ö okre┼Ťli─ç na fakturze okres rozliczeniowy, którego faktura dotyczy.
 4. W przypadku zmian cen na us┼éugi internetowe w okresie rozliczeniowym okre┼Ťlonym na rachunku Abonenta, Dostawca nie pobiera dodatkowych op┼éat.
 5. Dostawca zobowi─ůzuje si─Ö nie pobiera─ç op┼éat abonamentowych za okres, w którym Abonent nie korzysta┼é z us┼éug internetowych z powodu stwierdzonych przez Dostawc─Ö wad Serwera przez okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 24 godziny.
 6. W przypadku zmiany zakresu ┼Ťwiadczonych us┼éug internetowych na rzecz Abonenta, Dostawca dokona zmiany kwalifikacji niewykorzystanej cz─Ö┼Ťci op┼éat abonamentowych wniesionych przez Abonenta.

§ 9

Warunki p┼éatno┼Ťci.

 1. Abonent zobowi─ůzuje si─Ö do zap┼éaty zgodnie z terminem podanym na fakturze wystawionej przez Dostawc─Ö.
 2. Za dzień dokonania zapłaty rachunku uważa się datę uznania rachunku bankowego Dostawcy lub dzień wpłaty do kasy Dostawcy.
 3. Faktura stanowi dla Abonenta ostateczne wezwanie do zap┼éaty. 
 4. W razie opó┼║nienia w zap┼éacie Abonent zobowi─ůzuje si─Ö zap┼éaci─ç Dostawcy odsetki ustawowe za ka┼╝dy dzie┼ä zw┼éoki.
 5. Nale┼╝ne odsetki s─ů wykazywane na dokumencie "Nota odsetkowa”.


Rozdział IV - Kontakt z Biurem Obsługi Abonenta (BOA)

§ 10

 1. Abonent kontaktuje si─Ö z Dostawc─ů poprzez Biuro Obs┼éugi Abonenta, zwane dalej BOA, w dni robocze w godz. od 9:00 do 16:30, mieszcz─ůce si─Ö w siedzibie Dostawcy - osobi┼Ťcie, telefonicznie pod numery (+61) 8654-601, lub poprzez e-mail na boa@hip.pl.
 2. BOA realizuje obsługę Abonenta w zakresie:
  1. informacji dotycz─ůcych us┼éug internetowych ┼Ťwiadczonych przez Dostawc─Ö,
  2. pomocy w zwi─ůzku w wype┼énianiem zamówie┼ä,
  3. reklamacji dotycz─ůcych jako┼Ťci us┼éug,
  4. op┼éat i zobowi─ůza┼ä Abonentów za ┼Ťwiadczone us┼éugi.


Rozdzia┼é V - Odpowiedzialno┼Ť─ç i prawa stron, poufno┼Ť─ç informacji

§ 11

Zasady odpowiedzialno┼Ťci Abonenta.

 1. Abonent zobowi─ůzuje si─Ö do zachowania w tajemnicy hase┼é zabezpieczaj─ůcych konta Abonenta na Serwerze, umo┼╝liwiaj─ůcych korzystanie z us┼éug internetowych ┼Ťwiadczonych przez Dostawc─Ö.
 2. Abonent zobowi─ůzuje si─Ö do poniesienia pe┼énej odpowiedzialno┼Ťci cywilnej i karnej z tytu┼éu roszcze┼ä osób trzecich w zwi─ůzku z zamieszczonymi przez Abonenta na stronach witryny lub w poczcie e-mail tre┼Ťci graficznych, literackich, muzycznych i innych, które narusza─ç mog─ů czyje┼Ť dobra osobiste, prawa autorskie oraz inne prawa niezgodne z przepisami prawnymi i zasadami spo┼éecznymi.

§ 12

Zasady odpowiedzialno┼Ťci Dostawcy.

 1. Dostawca jako podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éugi o charakterze powszechnym ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie us┼éug internetowych w zakresie okre┼Ťlonym w Regulaminie, chyba ┼╝e nast─ůpi┼éo ono wskutek si┼éy wy┼╝szej, nieprzestrzegania przez Abonenta przepisów lub postanowie┼ä niniejszego Regulaminu, lub z jego winy.
 2. Dostawca zobowi─ůzuje si─Ö do informowania Abonenta za po┼Ťrednictwem e-mail z 3-dniowym wyprzedzeniem o mo┼╝liwo┼Ťci zaistnienia sytuacji, w których dost─Öp do Serwera mo┼╝e zosta─ç ograniczony - np. w wyniku przeprowadzania prac konserwacyjnych Serwera lub ┼é─ůcz.
 3. Dostawca ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie us┼éug internetowych w razie niemo┼╝liwo┼Ťci korzystania z nich przez okres jednorazowo d┼éu┼╝szy ni┼╝ 24 godziny. W takim przypadku Abonentowi przys┼éuguje przed┼éu┼╝enie okresu abonamentu o czas wadliwego dzia┼éania Serwera lub wyp┼éata odszkodowania w wysoko┼Ťci 1/30 miesi─Öcznego abonamentu za ka┼╝dy dzie┼ä wadliwego dzia┼éania Serwera.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niewykonanie lub nienale┼╝yte wykonanie us┼éug powiadamiania Abonenta o nowej poczcie e-mail poprzez telefon komórkowy.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki dost─Öpu do Serwera oraz kont spowodowane przez osoby nieupowa┼╝nione np.: poprzez z┼éamanie hase┼é.
 6. Je┼╝eli szkoda jest nast─Öpstwem czynu niedozwolonego Abonenta, Dostawca jako podmiot ┼Ťwiadcz─ůcy us┼éug─Ö internetow─ů nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 7. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci wobec osób trzecich z tytu┼éu zamieszczonych przez Abonenta na witrynie lub w e-mail tre┼Ťci graficznych, literackich, muzycznych i innych, które narusza─ç mog─ů czyje┼Ť dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa niezgodne z przepisami prawnymi i zasadami spo┼éecznymi.
 8. Dostawca zobowi─ůzuje si─Ö do informowania Abonenta za po┼Ťrednictwem e-mail z  wyprzedzeniem o zmianach cen na us┼éugi internetowe.

§ 13

Prawa Dostawcy.

 1. Dostawca ma prawo do zaprzestania ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych Abonentowi w przypadku nie uiszczenia op┼éaty abonamentowej w okresie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni od terminu p┼éatno┼Ťci wskazanego na rachunku po uprzednim wys┼éaniu do Abonenta “Wezwania do zap┼éaty”.
 2. Dostawca ma prawo do usuni─Öcia danych zgromadzonych na koncie Abonenta w przypadku, kiedy sytuacja opisana w §13 pkt. 1 nie zostanie wyja┼Ťniona w okresie 2 miesi─Öcy.
 3. Dostawca ma prawo do kontroli stopnia wykorzystania przestrzeni dyskowej konta Abonenta, a w przypadku przekroczenia rozmiaru udost─Öpnianych zasobów do usuni─Öcia nadmiarowych informacji w terminie 7 dni od daty poinformowania Abonenta poczt─ů elektroniczn─ů o zaistnieniu takiej sytuacji.
 4. Dostawca ma prawo do ograniczenia dost─Öpu Abonenta do Serwera na okres nie d┼éu┼╝szy ni┼╝ 24 godziny w przypadku prac konserwacyjnych lub sytuacji awaryjnych.
 5. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian cen na ┼Ťwiadczone us┼éugi internetowe w uzasadnionych przypadkach.
 6. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu ┼Ťwiadczonych us┼éug internetowych za uprzednim 14-dniowym wypowiedzeniem w formie pisemnej.

§ 14

Poufno┼Ť─ç informacji.

 1. Dostawca gwarantuje ochron─Ö tajemnicy danych Abonenta przesy┼éanych poczt─ů e-mail oraz zapisanych w bazach danych obs┼éugiwanych przez Serwer w zakresie technicznych mo┼╝liwo┼Ťci.
 2. Dostawca zapewnia Abonentowi wobec osób trzecich poufno┼Ť─ç informacji z zakresu ┼Ťwiadczonych na jego rzecz us┼éug internetowych, z wyj─ůtkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 3. Dostawca mo┼╝e publikowa─ç na stronach swojej witryny adres witryny i e-mail Abonenta, o ile dane te nie zosta┼éy zastrze┼╝one przez Abonenta w zamówieniu.


Rozdzia┼é VI - Umowa ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych

§ 15

Postanowienia ogólne:

 1. Zamówienie Abonenta na wy┼Ťwiadczenie us┼éug internetowych potwierdzone przez osob─Ö upowa┼╝nion─ů przez Dostawc─Ö b─Ödzie traktowane na równi z umow─ů o ┼Ťwiadczeniu us┼éug internetowych mi─Ödzy stronami.
 2. Umowa ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych zostaje zawarta na wyra┼║ne ┼╝yczenie Abonenta zgodnie z warunkami uzgodnionymi w zamówieniu.
 3. Abonent zawiera umow─Ö o ┼Ťwiadczeniu us┼éug internetowych osobi┼Ťcie lub jego przez nale┼╝ycie umocowanego przedstawiciela.
 4. Podpisanie umowy obliguje Dostawc─Ö do ┼Ťwiadczenia us┼éug internetowych zgodnie z Regulaminem, a Abonenta do przestrzegania Regulaminu.
 5. Abonent zobowi─ůzuje si─Ö zawiadomi─ç na pi┼Ťmie Dostawc─Ö o zmianie swojego sta┼éego miejsca zamieszkania lub siedziby, statusu prawnego, nazwy lub nazwiska Abonenta lub jego przedstawiciela w terminie 14 dni od dokonania zmiany.
 6. Czas trwania umowy. Strony zawieraj─ů umow─Ö o ┼Ťwiadczenie us┼éug internetowych na czas nieokre┼Ťlony, chyba ┼╝e w zamówieniu na wykonanie us┼éug internetowych okre┼Ťlono inny czas trwania umowy.

§ 16

Rozwi─ůzanie i wyga┼Ťni─Öcie umowy.

 1. Umowa mo┼╝e zosta─ç rozwi─ůzana za porozumieniem stron lub z miesi─Öcznym okresem wypowiedzenia.
 2. Rozwi─ůzanie umowy wymaga pisemnego wypowiedzenia Abonenta, które powinno by─ç przes┼éane Dostawcy w formie listownej, faksem lub poczt─ů elektroniczn─ů.
  Dostawca po sprawdzeniu wiarygodno┼Ťci otrzymanego wypowiedzenia wstrzyma ┼Ťwiadczenie us┼éug.
 3. Dostawca mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczeniu us┼éug internetowych w ka┼╝dym czasie ze skutkiem  natychmiastowym bez odszkodowania w razie:
  1. podania przez Abonenta nieprawdziwych danych lub przed┼éo┼╝enia fa┼észywych dokumentów niezb─Ödnych do zawarcia umowy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug internetowych,
  2. naruszenia przez Abonenta postanowień Regulaminu,
  3. upływu czasu, na jaki została zawarta,
  4. nie wniesienia op┼éaty za korzystanie z us┼éug internetowych w okresie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni od daty terminu p┼éatno┼Ťci, wskazanego na fakturze, po uprzednim wys┼éaniu do Abonenta “Wezwania do zap┼éaty",
  5. likwidacji, upad┼éo┼Ťci lub ┼Ťmierci Abonenta.
 4. W przypadku wyst─ůpienia sytuacji opisanych w punkcie 3 - Dostawca mo┼╝e za zgod─ů Abonenta przeprowadzi─ç cesj─Ö nieop┼éaconych domen Abonenta na rzecz wskazanego podmiotu.  
  
www. .zg┼éaszam awari─Ö dotycz─ůc─ů:

Usługi IT
Nasza oferta us┼éug IT. » 
 
MySQL    No Software Patents !