Usługi instalacyjne


Oferujemy usĹ‚ugi instalacji oraz konfiguracji oprogramowania komputerowego w nastÄ™pujÄ…cych operacyjnych systemach sieciowych dla serwerów:

 • Centos, Red Hat, CloudLinux, Unix Free BSD
 • Microsoft Windows Server 2008 / 2012 / 2016

W ramach wykonywanych prac mieszczą się następujące zagadnienia:

 • instalacja sieciowego oprogramowania systemowego
 • instalacja sterowników urzÄ…dzeĹ„ oraz service packów 
 • utworzenie kont dla uĹĽytkowników sieci
 • przydziaĹ‚ praw dostÄ™pu poszczególnym uĹĽytkownikom sieci
 • konfiguracja oprogramoania klienckiego na stacjach roboczych
 • konfiguracja drukarek sieciowych
 • organizacja procedur archiwizacji danych
 • realizacja bezpiecznego dostÄ™pu do usĹ‚ug sieci internet
 • konfiguracja usĹ‚ug terminalowych
 • instalacja certyfikatu kwalifikowanego
  
www. .zgłaszam awarię dotyczącą:

Usługi IT
Nasza oferta usĹ‚ug IT. » 
 
MySQL    No Software Patents !