Sieci bezprzewodowe


  • Oferujemy pomoc w zestawianiu poĹ‚Ä…czeĹ„ pomiÄ™dzy komputerami lub segmentami sieci komputerowych,
    z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej. Dla nieefektywnie dziaĹ‚ajÄ…cych sieci moĹĽliwe jest wskazanie bezpoĹ›redniej przyczyny, zwykle zwiÄ…zanej z nieodpowiednim rozmieszczeniem urzÄ…dzeĹ„ radiowych.
  • Nasze usĹ‚ugi koncentrujÄ… siÄ™ na projektowaniu, budowie i konfiguracji sieci bezprzewodowych.
  • Oferujemy pomoc w rekonfiguracji nieefektywnych sieci bezprzewodowych.
  
www. .zgłaszam awarię dotyczącą:

Usługi IT
Nasza oferta usĹ‚ug IT. » 
 
MySQL    No Software Patents !